Kærlighed til dine hårde hvidevarer - og kloden!

Hvem er vi?

Vi er en demokratisk virksomhed med en grøn vision

Hvad vi tror på

Cirkulær økonomi

Vi ønsker at hjælpe den cirkulær økonomi på vej. Det gør vi ved at gøre det nemt at forlænge levetiden på hårde hvidevarer. Og sørger for at maskinerne genanvendes. 

Demokrati

FIXRS er en demokratisk virksomhed, der deler overskud med vores ansatte. Beslutninger træffes demokratisk. Vi ønsker kun at skabe jobs, som vi selv ville have lyst til at bestride.

Hvem vi er

En FIXR er en person, som ønsker at bryde med ‘køb og smid væk’-kulturen. Vi er et dedikeret team med høje ambitioner og stærke værdier.

Rasmus Jørgensen

Rasmus Jørgensen

Ejer og hvidevarer nørd

Bor i bofællesskab i Hvalsø med to børn og hustru. Forsker i omstilling til cirkulær økonomi i dansk produktion.

rj@fixrs.dk // (+45) 27 60 86 87

Hvad vi vil

Mission

 • Vi vil forlænge levetiden på hårde hvidevarer gennem vedligehold.

 • Vi vil skabe/genstarte en vedligeholdelseskultur i Danmark. 
 • Vi vil gøre cirkulære hårde hvidevarer til det oplagte valg for både private og erhverv. 

Mål

 • Vores kunders hårde hvidevarer skal leve 5 år længere end gennemsnittet.
 • Vi vil målbart nedsætte andelen af skrottede hårde hvidevarer på landsplan.
 • Vi vil tilbyde livstidsforlængende service i hele Danmark.

Hvorfor hårde hvidevarer?

Vi har valgt at arbejde med hårde hvidevarer, fordi der her er et stort potentiale for at reducere ressourceforbruget. 

I Danmark skrottes mere end 1 mio. hårde hvidevarer årligt. Kan bare få procent af maskinernes liv forlænges, vil det nedsætte ressourceforbruget og udledning af drivhusgasser til atmosfæren. 

Det er en lavthængende frugt. 

  Kilde: Ing.dk

  FN’s mål for bæredygtig udvikling

  Vi vil skabe de arbejdspladser vi selv drømmer om at få.

  FIXRS er organiseret som en medarbejderejet virksomhed, som sikrer alle ansatte indflydelse på arbejdet og hvordan virksomhedens overskud skal bruges. 

  Forbyggende vedligehold forlænger produkternes levetid. 

  Når der skal produceres en ny maskine skal der bruges råmaterialer til produktion. Disse råmaterialer kommer fra mine og fra genbrugsmateriale. 

  Klodens ressourcer er under pres, og vi skal blive bedre til at recirkulere ressourcerne og sigte mod en cirkulær økonomi. Hvor intet ender på lossepladsen. 

  Den globale temperatur stiger og det skyldes menneskets udledning af drivhusgasser til atmosfæren, som forstærker drivhuseffekten. 

  Der udledes drivhusgasser til atmosfæren både ved produktion, drift og skrotning af hårde hvidevarer. 

  Færre maskiner = færre drivhusgasser.