Kærlighed til dine hårde hvidevarer - og kloden!

Handelsbetingelser

 

 

Følgende fastsætter de generelle forretningsbetingelser (“Vilkårene”), der gælder i aftaleforholdet (“Aftalen”) mellem FIXRS ApS og dig som bruger af www.FIXRS.dk (“fixrs.dk”). 

fixrs.dk er en virksomheder, der forbinder individer eller organisationer med individer med henblik på at få udført vedligehold af hårde hvidevarer. Individer, der udfører vedligehold via FIXRS, er herefter benævnt “fixere”, mens modtageren af vedligeholdelsestjenesten herefter er benævnt “kunden”.

Fixere er medarbejdere hos Fixrs ApS.

Intro

Ved brug af fixrs.dk, herunder dets tjenester og værktøjer, accepterer du de til enhver tid gældende vilkår og de generelle principper, der gælder for anvendelsen af hjemmesider mv. ejet af vores datterselskaber og partnere. Aftalen træder i kraft i forbindelse med brugerens betaling for service eller produkt. Aftalen kan løbende ændres i det omfang, det fremgår af Vilkår.

Vilkårenes omfang

Når du bestiller en service eller et produkt på fixrs.dk, skal du gennemgå og godkende Vilkårene. Du skal ligeledes åbne og gennemgå eventuelle dokumenter, der linkes til i Vilkårene eller andet sted i forbindelse med bestilling bekræfte og acceptere de gældende forretningsbetingelser og øvrige betingelser, der finder anvendelse i relation til fixrs.

Betaling ved træk på dit kortnummer

Ved køb af service

Fixrs benytter en betalingsløsning leveret af STRIPE. Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse. Beløbet fra din ordre bliver trukket fra din konto, når vedligeholdet er bekræftet udført af en fixr. Så snart at vedligeholdet er udført modtager Stripe en notifikation og pengene sættes i kø til udbetaling. 

Ved en eventuelt tvist skal kunden kontakte FIXRS support for afklaring.

Ved køb af DIY

Fixrs benytter en betalingsløsning leveret af STRIPE. Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse. Beløbet fra din ordre bliver trukket fra din konto, når produktet er afsendt fra lageret. 

Betalingskort og transaktioner

Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, eDankort, MasterCard, Visa og de fleste andre udenlandske kreditkort på fixrs.dk.

Ved betaling med MasterCard og Visa reserveres beløbet på dit kort, når du gennemfører en bestilling. Beløbet trækkes først fra din konto efter udført service eller afsendt ordre.

Fixrs ApS får på intet tidspunkt adgang til dine personlige bankoplysninger.

Kvittering ved hævning

Når der hæves penge på dit kort vil du straks kunne se dette på din bankkonto.

Afbestilling

Ved køb af service

En kunde kan altid vælge at afbestille et aftalt besøg 12 timer inden det aftalte ankomsttidspunktet. Afbestilling efter udløbet af en fastsat afbestillingsfrist er betinget af betaling af et afbestillingsgebyr fastsat af Fixrs ApS og beskrevet på fixrs.dk.

Ved køb af DIY

Afbestilling af DIY abonnment sker med udgang af en måned. Dvs. at kunden maksimalt betaler for indeværende måned.

Forsikring

Tryg Forsikring har i samarbejde med Fixrs ApS sammensat en forsikringsløsning, der sikrer økonomisk tryghed, til både brugeren der bestiller vedligehold og til fixeren, der udfører vedligeholdet. Der er tale om en ulykkesforsikring, der dækker personskade for fixeren, samt en tings- og bygningsforsikring, der dækker hærværk- og uheldsskader hos brugeren. 

I tilfælde af en skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du finder betingelserne og faktabladet her

Persondatapolitik

For at du kan anvende fixrs.dk, har vi brug for følgende oplysninger: 

Navn, Adresse, Telefonnummer og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne levere de udbudte services til dig via fixrs.dk. Personoplysningerne registreres hos Fixrs ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ledelsen og de ansatte hos Fixrs ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Fixrs.dk er Fixrs ApS. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Fixrs ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Fixrs ApS via e-mail support@fixrs.dk.

Beskyttelse af privatsfæren

Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål, uden at du har givet samtyk ke til dette. Vi bruger dine oplysninger, udelukkende som beskrevet i sektionen “Perondatapolitik”.

Vi betragter beskyttelsen af vore brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Du kan til enhver tid få adgang til og ændre de oplysninger, du har givet os, og du kan fravælge at modtage bestemte former for kommunikation fra os.

Ændring i vilkårene

Fixrs.dk forbehold er sig ret til løbende at foretage ændringer i Vilkårene. På Fixrs.dk finder du altid den nyeste version af Vilkårene. Ændringer til vilkårene offentliggøres på fixrs.dk. Den ændrede version af Vilkårene træder i kraft på datoen, som er angivet på hjemmesiden. Din fortsatte brug af fixrs.dk udgør din godkendelse og accept af de nye forretningsbetingelser.

Betaling

For alle køb og betalinger, gebyrer eller udgifter forbundet med en service, vil fixrs.dk debitere dit dankort eller kreditkort i henhold til aftalt beløb. Ved brug af Fixrs.dk gives bemyndigelse til at Fixrs.dk kan debitere dit betalingskort for sådanne beløb. Ingen refusion eller kreditter vil blive ydet, når Fixrs.dk services er blevet booket på en kundes betalingskort medmindre Fixrs.dk efter eget skøn retfærdiggør restitutioner eller kreditter til formildende omstændigheder.

Hos Fixrs.dk vil vi bestræbe os på at sikre sikkerheden for alle kreditkort og alle andre personlige oplysninger, dog fralægger vi os ethvert ansvar for skader, der kan resultere i oplysninger frigivet til tredjepart. Du accepterer med disse Forretningsbetingelser at holde Fixrs.dk skadesløs for eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf. Fixrs.dk vil bruge tredjeparts-tjenester til at behandle kreditkortoplysninger. For yderligere oplysninger om denne tjeneste, skal du kontakte support@fixrs.dk og anmode om oplysninger om Fixrs.dk’s kreditkort og betalingsudbydere.

Misbrug

Fixrs ApS ønsker at sikre en korrekt funktion af vore hjemmesider og udbudte tjenesteydelser samt at give brugerne tryghed ved brugen heraf. Skulle du iagttage problemer, krænkende indhold eller overtrædelse af vore politikker, bedes du tage kontakt til os.

Uanset andre former for modforanstaltninger forbeholder vi os retten til at begrænse, suspendere eller indstille vor tjeneste og brugerkonti, forbyde adgang til vore sites og deres indhold, tjenester og værktøjer, forsinke eller fjerne hosted indhold og foretage tekniske og juridiske tiltag for at holde brugere væk fra vore sites, hvis vi formoder, at disse brugere forårsager problemer eller mulige erstatningskrav, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller misligholder ordlyden eller ånden bag vore politikker.

Derudover forbeholder vi os retten til at opsige ubekræftede brugerkonti eller konti, som har været inaktive inden for en vis tidsperiode, samt retten til at forandre eller indstille fixrs.dk, herunder tjenester og værktøjer.

Reklamation og returret

Ved køb af service

Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med de på fixrs.dk købte services kan du henvende dig til support@fixrs.dk. Du skal give Fixrs.dk meddelelse og fotodokumentation herom inden for 24 timer efter servicen er blevet leveret i modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler.

Ved køb af DIY

Returret

Der gives 3 måneder fuld returret på varer købt i vores webshop.

Perioden regnes fra den dag; 

– Hvor du modtager ordren.

– Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.

– Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer, der består af flere partier/dele.

– Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 3 måneder efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@fixrs.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os sendes de til:

FIXRS ApS

Frikøbing 1

4330 Hvalsø

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

– Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.

– Varer, hvor plomberingen er brudt.

Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur.

I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Fixrs – ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Fixrs ApS er ansvarlig for ydelser leveret af en Fixrs efter dansk rets almindelige regler om arbejdsgiveransvar med de begrænsninger og undtagelser, der følger af Vilkårene.

Fixrs ApS’ ansvar for fixere er begrænset til maksimalt DKK 50.000 pr. tvist. En kunde kan alene rejse krav mod Fixrs ApS og således ikke mod Fixrs ApS’ medarbejdere. Fixrs ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Fixrs ApS er ansvarsforsikret hos Tryg.

Ansvar

Produkter skal bruges i henhold til producentens vejledninger. Skader opstået på baggrund af anvendelse der ikke følger vejledninger er FIXRS ikke ansvarlige for. Produktdataark er tilgænngeligt via fixrs.dk

FIXRS er ikke ansvarlige for skader eller fejl der opstår umiddelbart efter brugen af vores produkt, og som ikke kan henføres direkt til brugen af produkter købt hos os.

FIXRS er ikke ansvarlige for skader der måtte opstå efter vores servicebesøg, og som ikke er direkte henføre til vores serviceydelser. 

FIXRS er ikke ansvarlige for ydelser eller produkter fra tredjepart som FIXRS har formidlet kontakten til

Ugyldighedsklausul

Hvis en bestemmelse i Vilkårene skulle vise sig at være ugyldig eller i øvrigt ikke kan gennemføres, slettes denne bestemmelse i Vilkårene, mens de resterende bestemmelser fortsat finder anvendelse.

Lovvalg og værneting

Aftalen, herunder disse Vilkår, er undergivet dansk ret. Alle transaktioner mellem Fixrs ApS og dets brugere, herunder brugen af Fixrs.dk, betragtes som udført i Danmark. Alle kontrakter indgås på dansk. Enhver tvist skal afgøres ved de danske domstole.

Udveksling af personoplysninger

Vores persondatabehandling finder sted efter følgende principper i overensstemmelse med EU’s persondataforordning f 26. april 2016 med ikrafttræden d. 25. maj 2018.

Fixrs ApS 

CVR nr. 42002194 

Frikøbing 1. 

4330 Hvalsø, Danmark

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Verifikation af identitet af personen, dvs. med henblik på at sikre, at den person, som oprette sig på platformen, faktisk er den som vedkommende udgiver sig for at være. Den verifikation sker altid i henhold til og i overensstemmelse med EU’sDatabeskyttelsesforordning L119.9.50 og L119.10.51

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Fixrs ApS behandler udelukkende almindelige personoplysninger såsom adresse, fulde navn, CPR nr. betlingsoplysninger og nem-konto. Alle oplysninger opgives af dig selv og er praktiske og nødvendige forudsætninger for at platformen Fixrs.dk kan benyttes enten som køber af rengøringsydelser eller som udbyder (L119.8.42).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Fixrs forbeholder sig retten til at udlevere personoplysninger til danske myndigheder jf. gældende dansk lovgivning, hvis disse henvender sig L119.8.45.
 • Fixrs benytter betalingsmodulet Stripe og udleverer derfor betalingsoplysninger og kontooplysninger til Stripe for at transaktioner mellem brugere og Fixrs kan finde sted. Stripe har tiltrådt EU-USA ”privacy shield aftalen” og følger gældende EU- og amerikansk lovgivning for behandling af persondata.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en bruger på fixrs.dk. Hvis din bruger har været inaktiv i mere end 5 år sletter vi dine personoplysninger på platformen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Fixrs APS igennem vores beskedsystem på Fixrs.dk eller via mail på support@fixrs.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databesky ttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig ( L119.12.49).

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os jf. kontaktoplysninger på Fixrs.dk eller support@fixrs.dk.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Klagemuligheder over DIY produkt eller service

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@fixrs.dk