1. Sikkerhed først sluk for vandet og tag stikket til maskinen ud.

2. Tilløbsslangen sidder bag på maskinen.  Pas på ryggen når du flytter maskinen. 

3. Sæt en klud fast til at opsuge lidt vand fra slangen. 

4. Skru tilløbsslangen af. 

5. Tjek om der sidder kalkaflejringer  i tilslutningen.

6. Tjek om der sidder kalkaflejringer i slangen.

7. Sæt slangen og maskinen på plads igen. 

8. Tænd for vandet igen og sæt stikket i. 

Du er færdig! Nu tager din maskine bedre vand ind.