Jo længere tid en maskine lever, jo mindre er den belastning der stammer fra produktionen af maskinen, som udgør den største samlede udledning af CO2- ækvivalenter.