Alt menneskelig aktivitet medfører et forbrug af ressourcer. Alle de ressourcer mennesker bruger kommer fra jorden. Jorden kan desværre ikke levere ubegrænsede ressourcer til os. Produktion af hårde hvidevarer forbruger ressourcer, og når levetiden forlænges mindskes ressourceforbruget, derfor er vedligehold en lavt hængende frugt til et mere bæredygtigt liv.

I 2020 var der “Earth OverShoot Day” d. 22 august. Det er den dag hvor vi ifølge Global Footprint Network har brugt alle de ressourcer, som kloden kan nå at regenererer på et år. Fra d. 22 august og frem til nytår har vi lånt af fremtidige generationers ressourcer. Og gælden til fremtidige generationer ser desværre ikke ud til at blive mindre i fremtiden. Det er den historie, som kan læses af nedenstående graf. Grafen viser ressourceforbruget fra 1970 og frem til 2020. Rødt ressourceforbrug kan jorden ikke nå at regenerere – grønt ressourceforbrug kan jorden regenerere. Her skal vi helt tilbage til 1970 for at finde et år, hvor jorden næsten kunne regenererer de ressourcer som mennesket har brugt i løbet af et år. Siden er der kun gået en vej, så vi tidligere og tidligere på et år, når grænsen for hvad jorden kan regenererer på et år. Det er næsten kun i 2020, at der skete et fald, men det kan nok tilskrives corona krisen og den nedsatte økonomiske aktivitet.   

Kilde: www.overshootday.org

Biokapacitet beskriver det produktive areal som er tilgængelig på hele jorden. Arealet skal levere alle de ressourcer som mennesket har brug for og det samme areal skal kunne optage vores affaldsproduktion. Biokapaciteten kan skifte fra år til år afhængig af klima, forvaltning af jorden og hvilke ressourcer som er vigtigt for økonomien. 

Læs mere her: https://www.overshootday.org/

Lige nu betyder vores overforbrug fx at indholdet af CO2 i atmosfæren stiger. Var jordens økosystem i balance ville mængden af CO2 i atmosfæren ikke vokse. Jordens produktive areal kan altså på nuværende tidspunkt ikke optage den mængde CO2 som vi udleder til atmosfæren. 

Atmosfærens indhold af CO2 er steget fra 411,76 parts per million (ppm) i 2019 til 414,02 ppm i 2020. Og som det fremgår af nedenstående graf er indholdet af CO2 i atmosfæren steget hvert år siden målingerne blev påbegyndt i 1958 på Mauna Loa i Hawaii. 

Kilde: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Jo flere drivhusgasser der er i atmosfæren, jo varmere bliver det. Det skyldes en forøgelse af drivhuseffekten, som bliver bedre til at holde på jordens langbølgede varmestråling. 

Nedsætter vi vores ressourceforbrug, så nedsætter vi også vores udledning af drivhusgasser. 

Når levetiden på hårde hvidevarer forlænges, skal der produceres færre maskiner og derved nedsænkes ressourceforbruget og udledningen af drivhusgasser. Så derfor bidrager du til den grønne omstilling ved at vedligeholde dine hårde hvidevarer.

FIXRS kan hjælpe dig med at reducere ressourceforbruget igennem vedligehold og længere levetid. Læse mere på fixrs.dk/goer-det-selv.