Vand indeholder kalk som aflejres i dine hårde hvidevarer på varmelegemer i fx vaskemaskine og opvaskemaskine. Når du afkalker fjerner du kalken (hvis du gør det ved 60/90 grader fjerner du også fedt), og dermed forlænges levetiden og ressourceforbruget reduceres.

Vand består ikke bare af H20 (l), men også af en lang række andre stoffer, som er blevet opløst i vandet. Et af disse stoffer er CO2, som regnvandet optager i atmosfæren, det samme sker i det øverste lag af jorden som kaldes rodzonen. I rodzonen frigiver planterne CO2 gennem respirationsprocessen og når døde planterester nedbrydes af jordens mikroorganismer frigives også CO2

CO2 fra atmosfæren og rodzonen gør vandet surt (der dannes kulsyre, som mange kender fra danskvand), og vandet kan nu opløse mineraler i jorden. Et af de mineraler som vandet nu kan opløse er kalk. Det er særligt i Østdanmark at jorden indeholder meget kalk, og det opløses langsomt af det sure regnvand på sin vej ned til grundvandsmagasinerne. Vandet indeholder nu kalk og er blevet mindre surt fordi kalken er basisk, som er med til at neutralisere syren i vandet. 

Grundvand med et højt indhold af kalk kaldes hårdt vand, og grundvand med et lavt indhold af kalk kaldes blødt vand. Nedenstående kort fra GEUS viser gennemsnit fra de kommunale vandværker, derfor kan dit vand helt lokalt godt være mere eller mindre blødt end det fremgår af kortet. 

Bor du i et område med temmelig hårdt vand eller derover, så er anbefalingen af dine maskiner skal afkalkes minimum fire gange om året. 

FIXRS kan hjælpe dig med at holde dine hårde hvidevarer fri for kalk.

Kilde: GEUS

https://www.geus.dk/udforsk-geologien/viden-om/viden-om-grundvand/grundvandskemi